Wydania elektroniczne

Wybrane filtry

Wybierz filtry

Książka online

"Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach" jest obszernym zbiorem przykładów i zadań, adresowanych do wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z branżą TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Każdy blok tematyczny otwiera krótkie wprowadzenie teoretyczne. W dalszej kolejności autorzy proponują kilka przykładów ilustrujących dany problem. Potem kolej na zadania umożliwiające samodzielną pracę. Uczniowie mogą tworzyć własne dokumenty i wypełniać załączone formularze (karty pracy), zawierające zadania do samodzielnego rozwiązania. W ten sposób nauczyciel może ocenić poziom wiedzy i umiejętności. Ostatnia część zbioru to zadania przekrojowe. W nich znajdziecie opis konkretnych sytuacji występujących w różnych procesach logistycznych. Rozwiązanie zadań pozwoli Czytelnikom zrozumieć problemy, z jakimi zarówno logistycy, jak i spedytorzy spotykają się w swojej codziennej pracy.
127,24 PLN
Do koszyka Więcej

Tytuł wydania wpisany w produkcie

  • Międzynarodowy standard BPMN 2.0. - jednoznaczny sposób opisu procesów
  • Mapowanie procesów biznesowych - elementy standardu i dobre praktyki
  • Warsztaty w dedykowanym narzędziu - jak stworzyć dobrą mapę i uniknąć błędów
949,98 PLN
Do koszyka Więcej
Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje