Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać Dyrektywę fałszywkową - Kody kreskowe / Stacjonarne

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać Dyrektywę fałszywkową
Kody kreskowe / Stacjonarne

Czas trwania 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 780,00 PLN

 • Nowe wymogi prawne w zakresie identyfikacji produktów leczniczych
 • Standardy GS1 w branży farmaceutycznej
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Data 9 lutego 2019 r. jest bardzo dobrze znana tym, którzy śledzą temat dotyczący tzw. dyrektywy fałszywkowejOd tego dnia zaczną obowiązywać nowe wymagania prawne w zakresie identyfikacji produktów leczniczych oraz gromadzenia i wymiany danych na ich temat. Czy o nowych wymogach prawnych wiemy wszystko? Jak przygotować się na wdrażanie założeń dyrektywy? Jak wykorzystać nowe zasady znakowania produktów leczniczych w celu usprawnienia procesów wewnątrz firm? Na te i inne pytania udzielimy odpowiedzi podczas proponowanego szkolenia
 • Celem szkolenia jest prezentacja wymogów wynikających z tzw. dyrektywy fałszywkowej w zakresie kodowania produktów leczniczych oraz omówienie aktualnego stanu wdrażania założeń prawnych.  
 • Szkolenie będzie kompendium wiedzy dla osób, które śledzą temat dotyczący tzw. dyrektywy fałszywkowej. W szczególności adresujemy je dla branży farmaceutycznej (firmy farmaceutyczne, hurtownie, apteki otwarte, apteki szpitalne).
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:
 • tworzenia struktury tzw. niepowtarzalnego identyfikatora,
 • nadawania numerów GTIN według GS1,
 • znakowania produktów leczniczych w różnych formach opakowaniowych,
 • wykorzystania standardów GS1 w praktyce
 • sposobu funkcjonowania systemu bazo-danowego
 • zasad zasilania danymi systemu bazo-danowego.

 • I Dyrektywa fałszywkowa i rozporządzenie delegowane - najważniejsze aspekty.

 • II Realizacja wymogów prawnych w praktyce: ogólne zasady, różnice pomiędzy numerami krajowymi (NTIN) a globalnymi (GTIN), znakowanie opakowań wielojęzycznych rejestrowanych wg procedury centralnej.

 • III Graficzna reprezentacja niepowtarzalnego identyfikatora: ogólne zasady, jakość nadruku kodu kreskowego, sposoby tworzenia numeru seryjnego.

 • IV System bazo-danowy – europejski hub i baza krajowa.

 • V Zasilanie systemu bazo-danowego.

 • VI Serializacja w kontekście rozwoju e-zdrowia w Polsce.

 •  Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 6 godzin.
  Zajęcia prowadzone w formie wykładu, warsztatów i ćwiczeń.

Szkolenie odbędzie się 13 maja 2019 r. (poniedziałek) w Centrum Szkoleniowym Instytutu Logistyki
i Magazynowania,  w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 10.00-16.00

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 780,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę
 
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min 2 osób z tej samej firmy.
 
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

 

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

 • Anna Gawrońska – doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt i Kierownik Centrum Standaryzacji w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Doradza w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w projektach badawczych międzynarodowych z zakresu standardów w obszarze tzw. e-zdrowia, w tym jako kierownik projektu (Antilope, epSOS, openMedicine) oraz w projektach komercyjnych krajowych z zakresu logistyki. Dodatkowo bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Ściśle współpracuje na co dzień z głównymi interesariuszami w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi. Członek Rady Naukowej ILiM, zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7 oraz Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia.

 • Michał Kaczmarski – Prezes Fundacji „Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków” (KOWAL), doktor nauk prawnych, adwokat, Adiunkt w Instytucie Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 • Od wielu lat związany z branżą farmaceutyczną. Od sierpnia 2016 roku zaangażowany w projekt wdrożenia Rozporządzenia Delegowanego Rady (UE) 2016/161. Początkowo z ramienia firmy członkowskiej Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, jako Lider Projektu, następnie Kierownik Projektu w Fundacji KOWAL, a w końcu Prezes jej Zarządu. Przed podjęciem współpracy z Fundacją KOWAL pełnił funkcję Compliance Lead and Data Protection Officer w spółce Amgen Biotechnologia sp. z o.o. w Polsce oraz w krajach nadbałtyckich. Wcześniej natomiast doradzał przedsiębiorcom z zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć i ich wykrywania, jako wieloletni pracownik firm doradczych tzw. Wielkiej Czwórki.

Metryczka szkolenia

13.05.2019 - Poznań
Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF
lub wypełnij formularz online poniżej.


Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje