Opracowywanie formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP - Szkolenie dla E-administracji / Stacjonarne Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Opracowywanie formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP
Szkolenie dla E-administracji / Stacjonarne Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Czas trwania 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 550,00 PLN

 • Proces obsługi elektronicznego dokumentu – od momentu składania przez Klienta poprzez obsługę urzędnika.
 • Proces wdrażania e-Usługi na platformie ePUAP2.
 • Tworzenie formularzy elektronicznych, wzorów dokumentów elektronicznych przeznaczonych do publikacji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE).

 • Zapoznanie słuchaczy z procesem obsługi elektronicznego dokumentu – od momentu jego składania przez Klienta poprzez obsługę urzędnika oraz z całym procesem wdrażania eUsługi na platformie ePUAP. Praktyczna nauka tworzenia formularzy elektronicznych, wzorów dokumentów elektronicznych przeznaczonych do publikacji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE), definiowania usługi,
 • Zapoznanie z wymaganiami Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) dotyczących przygotowania wzorów dokumentów elektronicznych zgłaszanych do publikacji w CRWDE.  Praktyczne ćwiczenie sposobu uruchomienie przykładowej usługi na koncie ePUAP urzędu (instalacja aplikacji i wystawienie karty usługi).
 • Cel szkolenia:
 • √  praktyczna nauka stworzenia i uruchomienia e-Usługi na platformie ePUAP, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia formularzy elektronicznych i wzorów dokumentów elektronicznych w Środowisku Budowy Usług ePUAP.
 • Szkolenia kierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych, stowarzyszeń i związków gminnych tworzących e-usługi.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • √ znał proces obsługi elektronicznego dokumentu – od momentu składania przez Klienta poprzez obsługę urzędnika.
 • √ znał proces wdrażania e-Usługi na platformie ePUAP2.
 • √ potrafił utworzyć formularze elektroniczne, wzory dokumentów elektronicznych przeznaczonych do publikacji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE).
 • √ umiał uruchomić przykładową usługę na koncie ePUAP2 urzędu.
 • I Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
 • II Wzory dokumentów elektronicznych – omówienie wyróżnika wzoru, schematu i stylu.
 • III Udostępnianie kart usług, uzupełnianie informacji własnych urzędu, podpinanie formularzy.
 • IV Przegląd kart usług administracyjnych i wybór wniosków dla poszczególnych referatów wydziałów w celu ich elektronizacji. Różnice zgodnie z KPA w procedowaniu wniosków przyjętych w sposób tradycyjny i drogą elektroniczną (w tym za pomocą emaila podpisanego podpisem kwalifikowanym oraz dokumentem elektronicznym wysłanym poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą).
 • V Tworzenie przykładowych formularzy w Środowisku Budowy Aplikacji (ŚBA).
 • VI Wymagania dot. przygotowanie wzoru dokumentu elektronicznego do publikacji w CRWDE.
 • VII Przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych do publikacji w CRWDE.
 • VIII Wystawienie kart usług.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych.
 
Szkolenie w formie warsztatu nastawione na praktyczne ćwiczenie tworzenia elektronicznych formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych oraz uruchomienie e-usług na platformie ePUAP. Prowadzone będzie na platformie ePUAP działającej w czasie rzeczywistym.
UWAGA: Zalecane jest uczestnictwo w szkoleniu z własnym laptopem oraz posiadanie dostępu do elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP reprezentowanego urzędu wraz z uprawnieniami dostępu do Środowiska Budowy Aplikacji. Osoby nieposiadające dostępu do Środowiska Budowy Aplikacji lub nieposiadające laptopa proszone są o poinformowanie o tym fakcie organizatora w momencie zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się 12 lutego 2019 r. w Centrum Szkoleniowym Instytutu Logistyki
i Magazynowania, w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 10.00-16.00

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 550,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę

RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min 2 osób z tej samej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r.‚ poz. 701)

 • Rafał Kozowski - Administruje systemami eWnioski oraz Zapleczem portalu biznes.gov.pl. Zajmuje się analizą procesów administracji publicznej oraz budową i wdrażaniem usług elektronicznych jednostek administracji publicznej, budową nowych wzorów dokumentów elektronicznych umieszczanych w repozytorium CRWDE. Prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystania ePUAP i budowy usług elektronicznych dla administracji publicznej. Zajmuje się analizą bezpieczeństwa w zakresie dostępu do internetowych systemów udostępniających dane. Ponadto prowadzi badania w zakresie automatycznej analizy tekstów pisanych w języku naturalnym w celu ich kategoryzacji znaczeniowej.

Metryczka szkolenia

12.02.2019 - Poznań
Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF
lub wypełnij formularz online poniżej.


Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje