Zarządzanie łańcuchem dostaw - Szkolenie logistyczne / On-line

Zarządzanie łańcuchem dostaw
Szkolenie logistyczne / On-line

Czas trwania 16h

Cena brutto: 470,00 PLN

 • Znajomość zasad i operacji decydujących o logistyce łańcucha
 • Umiejetnośc integrowania kluczowych procesów
 • Certyfikat ukończenia kursu

 • Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy pozwalającej na strategiczne planowanie elementów uczestniczących w łańcuchu dostaw czyli zarządzaniu logistyką łańcucha. Dzięki temu uczestnik będzie wiedział jak integrować kluczowe procesy biznesowe takie jak zaopatrzenie, produkcja, koprodukcja, sprzedaż oraz dystrybucja w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności i wymaganego poziomu obsługi klienta.
 • Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.
 • pracowników działów logistyki, zakupów, sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie łańcucha dostaw
 • Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
 • potrafić dokonać analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w kontekście łańcucha dostaw
 • potrafić zaplanować i zaprojektować łańcuch dostaw
 • znać systemy wymiany informacji w łańcuchu dostaw
 • znać zasady zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw
 • przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw – (analiza otoczenia przedsiębiorstwa, diagnozowanie potrzeb i barier integracji przedsiębiorstw, zdefiniowanie łańcucha dostaw, omówienie celu integracji i przewagi konkurencyjnej łańcucha dostaw)
 • planowanie i projektowanie łańcucha dostaw (m.in. wymagania łańcucha dostaw, planowanie przepływu ładunku i zasobów dystrybucji w łańcuchu dostaw, optymalizacja alokacji zapasów, projektowanie systemów logistycznych)
 • √ integracja systemów informacyjnych i informatycznych w łańcuchu dostaw (m.in., przepływ danych w łańcuchu dostaw, integracja procesów, korzyści z integracji procesów)
 • zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw (zasady tworzenia planów i harmonogramów działań w łańcuchu dostaw, analiza działania łańcucha, wskaźniki i mierniki systemów logistycznych,)

Metryczka szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje