Jak układać kostkę Rubika - Szkolenie z kodów kreskowych / Stacjonarne

Jak układać kostkę Rubika
Szkolenie z kodów kreskowych / Stacjonarne

Czas trwania 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 1 300,00 PLN

Zapoznanie uczestników ze schematami układania kostki Rubika
Szkolenie kierowane jest do:
 • pracowników działu produkcji,
 • planowania produkcji
 • adeptów Jedi
Uczestnik potrafi opracować optymalny względem ustalonych poprzednio kryteriów harmonogram układania kostki wzdłuż
Definicja klasycznego równania produkcyjnego oraz możliwości jego rozwiązania
 • Czym jest klasyczne równanie produkcji?
 • Czy możemy w obecnych czasach czerpać ze wskazówek prekursorów?
 • Kłopotliwa terminologia planowania produkcji w ramach ERPa –jaka jest różnica między pomylić MTS, ATP, PAB, RCCP, CTP, DTF, PTF, ATP itp.
Geneza systemów planowania i sterowania produkcją – między Europą – Japonią a Stanami Zjednoczonymi
 • Co dało podwaliny dzisiejszych systemów planowania i czy jest nadal aktualne – dyskusja?
 • MRP vs JiT vs TOC – zrozum dlaczego?
Punkt rozdzielający – lepszy bufor czasu czy fizyczny zapas?
 • Istota i umiejscowienie
 • Case study – jak właściwie określić alokację produktu do punktu rozdzielającego czyli dlaczego produkcja nie rozumie sprzedaży i odwrotnie
Klasyczny system zarządzania zapasami w obszarze produkcji – Inventory System for Independent Demand
 • Podstawowa idea optymalizacji – podstawowe klasyczne modele odnawiania zapasu
 • „Sieć decyzyjna” – trade-off
 • Case study – symulacja odnowienia zapasu w magazynie wyrobów gotowych – spróbuj zrozumieć Klienta!
MRP – Material Requirement Planning – Inventory System for Dependent Demand – dlaczego nie zawsze działa?
 • Idea rozwiązania – rozwiązanie konieczne ale nie wystarczające.
 • Algorytm realizacji funkcji planowania potrzeb materiałowych.
 • Case study
Idea oraz podstawowe elementy składowe systemu klasy JIT – Lean Production
 • Podstawowe pojęcie (Muda, Single-piece flow, continuous flow, Kanban, TPM, SMED),
 • Linia u-kształtna realizacja koncepcji Multi-process handing
 • Jak planować w systemie JiT czy JiS – czy rzeczywiście różnica jest diametralna?
TOC – Theory of Constraints w obszarze produkcji
 • Główna idea koncepcji – „Świat kosztów” vs. „Świat przepustowości”
 • Five Focusing Steps – Metoda 5 Kroków Skupienia
 • Mechanizm logistyczny Werbel-Bufor-Lina
 • Analiza VATI – lokalizacja buforów w systemie produkcyjnym
 • Przykład – wykorzystanie narzędzia wnioskowania w optymalizacji oferty asortymentowej
 • Case study – dlaczego nie jest łatwo planować w systemie marzeń?
Który najlepszy? Wybór wiodącego systemu planowania i sterowania produkcją
 • Symulacje przepływu – push – pull – push/pull
 • Analiza porównawcza – omówienie wyników symulacji,
 • Dyskusja
Anna Gawrońska

Metryczka szkolenia

2.01.2020 - Poznań
Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF
lub wypełnij formularz online poniżej.


Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje