Obsługa ePUAP2 - Szkolenie dla E-administracji / Stacjonarne

Obsługa ePUAP2
Szkolenie dla E-administracji / Stacjonarne

Czas trwania 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 550,00 PLN

 • Proces obsługi dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP2.
 • Składanie i obsługa dokumentów elektronicznych  na platformie ePUAP2.
 • Podpis dokumentów profilem zaufanym ePUAP.
 • Archiwizacja i przechowywania dokumentów elektronicznych.

 • Przygotowanie pracowników jednostek administracji publicznej do samodzielnej obsługi i wysłania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy ePUAP2.

 • Cele szkolenia:

 • √ zapoznanie uczestników z procesem obsługi dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP.

 • √ konsekwencje składania pism w postaci elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub email.

 • √ praktyczna nauka składania i obsługi dokumentów elektronicznych (obsługa ePUAP z punktu widzenia Klienta oraz z punktu widzenia Urzędnika).

 • √ nabycie umiejętności obsługi dokumentów powiązanych (np. UPO, UPD) oraz umiejętności sprawdzania prawidłowości przygotowania dokumentu elektronicznego w tym podpisu elektronicznego.

 • √ zapoznanie uczestników z możliwościami ePUAP w zakresie integracji z innymi systemami dziedzinowymi związanymi z obsługą obiegu dokumentów elektronicznych.

 • √ zapoznanie uczestników z praktyką obsługi dokumentów elektronicznych stosowaną  w polskich urzędach w zależności od zaawansowania informatycznego urzędu i stosowanych rozwiązań.

 • √ zapoznanie z możliwościami konfiguracji elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP.

 • Szkolenie dla pracowników jednostek administracji publicznej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:  

 • √ znał proces obsługi dokumentów elektronicznych  na platformie ePUAP2,

 • √ składał i obsługiwał dokumenty elektroniczne (obsługa ePUAP2 z punktu widzenia Klienta oraz z punktu widzenia Urzędnika),

 • √ potrafił obsługiwać dokumenty powiązane (np. UPO, UPD) i weryfikować prawidłowość przygotowania dokumentu elektronicznego (w tym podpisu elektronicznego),

 • √ wiedział jak podpisać dokumenty profilem zaufanym ePUAP,

 • √ znał wymagania w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów elektronicznych,

 • √ pozna zasady tworzenia e-usług.

 • I Podstawowe informacje o ePUAP2:
 1. idea,
 2. sposób funkcjonowania,
 3. katalog usług ePUPAP2,
 4. pismo ogólne,
 5. podstawy prawne prowadzania korespondencji z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
 • II Praca z korespondencją na ePUAP2:
 1. obsługa składów,
 2. konfiguracja składów i skrytek,
 3. pobieranie dokumentów i UPO do zasobów lokalnych,
 4. podstawowe możliwości konfiguracyjne ESP,
 5. zależność między kontem prywatnym a publicznym.
 • III Profil zaufany ePUAP2 – zastosowanie w obsłudze korespondencji na ePUAP2.
 • IV Przesyłanie i odbiór dokumentów elektronicznych pomiędzy urzędami oraz w procesie obsługi klienta urzędu:
 1. odbiór dokumentu elektronicznego ze skrzynki podawczej,
 2. sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej,
 3. tworzenie pisma, którego adresatem jest osoba fizyczna (ćwiczenia),
 4. tworzenie pisma, którego adresatem jest podmiot publiczny (ćwiczenia),
 5. tworzenie pisma z dużymi załącznikami (ćwiczenia),
 6. wyszukiwanie formularzy, adresatów wiadomości,
 7. weryfikacja zawartości pól,
 8. podpisywanie dokumentów profilem zaufanym ePUAP2 oraz podpisem kwalifikowanym –różnice  techniczne i prawne. Prezentacja podpisu pisma profilem zaufanym ePUAP,
 9. weryfikacja podpisów elektronicznych,
 10. doręczanie dokumentów elektronicznych - w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta
 11. elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza. Konsekwencje dostarczenia dokumentów za pomocą ESP oraz e-mail,
 12. dokumenty UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, UPP i UPD – Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia, Urzędowe Potwierdzenie Dostarczenia.
 • V Warunki przechowywania dokumentów i danych elektronicznych:
 1. archiwizacja dokumentów,
 2. instrukcja kancelaryjna,
 3. w aspekcie przyjmowania dokumentów elektronicznych przesyłanych do urzędu przez elektroniczną skrzynkę podawczą oraz wysyłania do klientów urzędu pism urzędowych w formie dokumentów elektronicznych.   
 • VI Elektroniczne usługi na platformie ePUAP2:
 1. proces tworzenia e-usług,
 2. uruchamianie e-usług.
 • VII Pytania i odpowiedzi dotyczące obsługi ePUAP2 wg potrzeb uczestników.
 • Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych.
 •  
 • Zajęcia prowadzone w formie w formie wykładu (przedstawienie i komentarz do prezentowanych slajdów), przeplatanego prezentacją przypadków wykorzystania platformy ePUAP2 działającej w czasie rzeczywistym.

Szkolenie odbędzie się 13 lutego 2019 r. w Centrum Szkoleniowym Instytutu Logistyki
i Magazynowania, w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 10.00-16.00

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 550,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę

RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min 2 osób z tej samej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r.‚ poz. 701)

 • Rafał Kozowski - Administruje systemami eWnioski oraz Zapleczem portalu biznes.gov.pl. Zajmuje się analizą procesów administracji publicznej oraz budową i wdrażaniem usług elektronicznych jednostek administracji publicznej, budową nowych wzorów dokumentów elektronicznych umieszczanych w repozytorium CRWDE. Prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystania ePUAP i budowy usług elektronicznych dla administracji publicznej. Zajmuje się analizą bezpieczeństwa w zakresie dostępu do internetowych systemów udostępniających dane. Ponadto prowadzi badania w zakresie automatycznej analizy tekstów pisanych w języku naturalnym w celu ich kategoryzacji znaczeniowej.

Metryczka szkolenia

13.02.2019 - Poznań
Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF
lub wypełnij formularz online poniżej.


Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje