Podatek akcyzowy - Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Podatek akcyzowy
Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Czas trwania 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 780,00 PLN

 • Nowe  instytucje w podatku akcyzowym
 • Optymalizacja podatkowa
 • Pozyskanie umiejętności z samodzielnego zdefiniowania zagrożeń fiskalnych

 • Tematyka szkolenia obejmuje najnowsze trendy związane z obrotem wyrobami akcyzowymi. Nie tylko systematyzuje spojrzenie na zasady wynikające z przepisów akcyzowych, ale również wskazuje na ostatnie zmiany oraz kolejne zapowiedzi związane z elektronizacją prawa podatkowego.
 • Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, systemu opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE, a także prognoz zmian w tym zakresie.
 • Szkolenie jest przeznaczone dla firm zajmujących  się obrotem szeroko pojętymi  wyrobami  sektora energetycznego, alkoholowego  oraz tytoniowego.
 • W szkoleniu powinni wziąć udział pracownicy księgowości, logistyki, specjaliści z zakresu handlu zagranicznego jak i kadra zarządzająca.
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:
 • √ poznanie i zrozumienie nowych  instytucji w podatku akcyzowym,
 • √ umiejętność radzenia sobie w zagadnieniach akcyzowych,
 • √ umiejętność odróżnienia specyfiki opodatkowania poszczególnych wyrobów,
 • √ zdobycie wiedzy pozwalającej na optymalizacje podatkową,
 • √ możliwość samodzielnego zdefiniowania zagrożeń fiskalnych,
 • √ przygotowanie się do projektowanych zmian.
 • I.Charakterystyka podatku akcyzowego:
 1. powszechność, konsumpcja , jednofazowość,
 2. wyroby akcyzowe i ich podział,
 3. klasyfikacja w systemie CN.
 • II.Źródła prawa:
 1. Wspólnotowe – dyrektywy horyzontalne i strukturalne,
 2. Krajowe – ustawa o podatku akcyzowym.
 • III.Czynności podlegające opodatkowaniu:
 1. produkcja i ich wymiar dla różnych wyrobów,
 2. import,
 3. WNT,
 4. naruszenie warunków zwolnienia lub stosowania preferencyjnej stawki.
 • IV.Procedura zawieszonego poboru akcyzy:
 1. przypadki jej  stosowania,
 2. warunki korzystania,
 3. system EMCS,
 4. e- ADT i dokument go zastępujący,
 5. raport odbioru i dokument go zastępujący,
 6. raport wywozu i dokument go zastępujący,
 7. alternatywny dowód wywozu.
 • V.Procedura z zapłacona akcyzą:
 1. nabycie  z zapłacona akcyzą,
 2. przywóz na podstawie UDT,
 3. tryb rozliczania akcyzy,
 4. zwrot akcyz przy WDT lub eksporcie,
 5. warunki zwrotu.
 • VI. Instytucje prawa akcyzowego:
 1. skład podatkowy,
 2. zarejestrowany wysyłający,
 3. zarejestrowany odbiorca,
 4. podmiot pośredniczący,
 5. zgoda na wyprowadzenie,
 6. przedstawiciel podatkowy.
 • VII. Ulgi podatkowe dla alkoholi
 1. alkohol denaturowany,
 2. przeznaczenie do celów produkcji leków, aromatów, octu i innych środków spożywczych,
 3. alkohol wykorzystywany na cele produkcji przemysłowej,
 4. przeznaczenie medyczne, okołoprodukcyjne, naukowe, zaopatrzenie podróżnych.
 • VIII. Normy zużycia i ubytków:
 1. tryb ich ustalania,
 2. warunki zwolnienia.
 • IX. Zabezpieczenie akcyzowe:
 1. rodzaje zabezpieczeń,
 2. formy zabezpieczeń – również te nowe – hipoteka,
 3. zasady zabezpieczeń,
 4. podmioty zobowiązane.
 • X. Warunki zwolnienia wyrobów z uwagi na ich przeznaczenie:  
 1. dokument dostawy (DD) i jego budowa oraz zestawienie,
 2. zapowiedzi wprowadzenia e-DD,  
 3. ewidencjonowanie dostaw u nadawcy i odbiorcy,
 4. rejestracja podmiotu zużywającego i gospodarczego podmiotu zużywającego.
 • XI. Rozliczanie podatku  w deklaracjach podatkowych:
 1. rodzaje i wzory deklaracji podatkowych,
 2. termin ich składania oraz zapłaty podatku akcyzowego,
 3. wpłata dzienna,
 4. odliczenia od podatku.
 • XII. Wolne wnioski i zapytania.      

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych.
 
Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej.

Szkolenie odbędzie się 5 lutego 2019 r. w Centrum Szkoleniowym Instytutu Logistyki
i Magazynowania,  w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 09.00-15.00

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 780,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę
 
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min 2 osób z tej samej firmy.
 
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

 

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

Roman Andrzejewski –  ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego ,  podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni  pracownik organów celnych i podatkowych  (staż 16 lat) do niedawna  Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu ds. orzecznictwa . Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor  prac z zakresu handlu zagranicznego oraz  przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej  Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów

Metryczka szkolenia

05.02.2019 - Poznań
Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF
lub wypełnij formularz online poniżej.


Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje