Intrastat w 2019 roku - Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Intrastat w 2019 roku
Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Czas trwania 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 780,00 PLN

 • Poprawne definiowanie obowiązków względem norm statystyki europejskiej
 • Korekta, anulowanie i sporządzanie zgłoszeń intrastat
 • Umiejętność ustalania parametrów wartościowych przemieszczanych towarów
 • Określenie obszarów stosowania procedur uproszczonych
 • Zmiany w zakresie klasyfikacji  towarowej

 • System Instrastat w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z krajami Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas  którego przybliżymy i wyjaśnimy uczestnikom tematykę zgłoszeń intrastat w nowym wydaniu, zobowiązanego podmiotu, ich przedstawiciela oraz procedur uproszczonych . Szkolenie pozwoli też zapoznać się z corocznymi zmianami w zakresie klasyfikacji  towarowej.
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami z zakresu Intrastatu - systemu statystycznego, dzięki któremu możliwe jest zbieranie informacji i ustalanie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych.
   
 • Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się księgowością w firmach uczestniczących w wymianie towarowej wewnątrz UE i pracowników biur rachunkowych obsługujących w/w podmioty.
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:
 • √ poprawne definiowanie swoich obowiązków względem norm statystyki europejskiej,
 • √ poznanie zasad dokonywania korekty, anulowania i sporządzania zgłoszeń intrastat,
 • √ umiejętność ustalania parametrów wartościowych przemieszczanych towarów,
 • √ określenie obszarów stosowania procedur uproszczonych.
 • I Systematyka statystyki europejskiej w tym podstawy prawne dla jej prowadzenia.
 • II Zmiana wymogów podmiotowych:
  1. przedsiębiorcy podlegający w/w obowiązkowi,
  2. przedsiębiorcy obsługiwani przez przedstawiciela podatkowego,
  3. progi statystyczne obecne i w przyszłym roku.
 • III Wymogi przedmiotowe:
  1. definicja towaru,
  2. zakres czynności podlegających rejestracji,
  3. wyłączenia przedmiotowe.
 • IV Nowe zasady dla zgłoszenia intrastat:
 1. termin dokonywania,
 2. sankcje z tytułu zaniechania,
 3. nowe formy przedstawicielstwa,
 4. formy zgłoszeń i przymus  stosowania formy elektronicznej,
 5. zgłoszenia za pomocą PUESC:
 6. rejestracja na platformie PUESC
 7. Kreator na stronie PUESC lub załącznik do e-maila,
 8. sposób ustalania wartości towarów – towarów unijnych i nieunijnych,
 9. określanie kursów przeliczeniowych – kursy podatkowe i celne.
 • V Korekta, anulowanie i odmowa przyjęcia zgłoszenia intrastat:
 1. zakres korekt,
 2. kryteria zaniechania zmian,
 3. instytucja odmowy przyjęcia zgłoszenia,
 4. warunki anulowania zgłoszenia.
 •  VI Ćwiczenia praktyczne z wypełniania zgłoszenia intrastat:
 1. budowa zgłoszenia,
 2. ustalanie klasyfikacji CN,
 3. określanie wartości  obrotu i wartości statystycznej.
 • VII Szczególne przypadki:
 1. w zakresie klasyfikacji – towary nieistotne statystycznie,
 2. w zakresie wartościowania towaru( obrót uszlachetniający, leasing finansowy i operacyjny),
 3. towary znajdujące się w obrocie czasowym,
 4. zwrot reklamacyjny.
 • VIII Rozszerzony wymiar dla procedury uproszczonej:
 1. zakres stosowania,
 2. sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części,
 3. tryb  uzyskiwania.
 • IX Coroczne  zmiany:
 1. tablice korelacyjne CN,
 2. zmiany oznaczenia  państw i kodów transakcji.
 • X Zmiany w zakresie 2017r.
 1. nr VAT UE  w zgłoszeniu intrastat w wywozie.
 • XI Porównanie zgłoszeń intrastat z innymi deklaracjami:
 1. w zakresie podatku VAT,
 2. w zakresie  podatku akcyzowego.
 • XII Podsumowanie i pytania.
Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych.
 
Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej.

Szkolenie odbędzie się 06 lutego 2019 r.  w Centrum Szkoleniowym Instytutu Logistyki
i Magazynowania,  w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 9.00-15.00

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 780,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę
 
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min 2 osób z tej samej firmy.
 
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

 

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

Roman Andrzejewski –  ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego ,  podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni  pracownik organów celnych i podatkowych  (staż 16 lat) do niedawna  Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu ds. orzecznictwa . Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor  prac z zakresu handlu zagranicznego oraz  przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej  Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Metryczka szkolenia

06.02.2019 - Poznań
Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF
lub wypełnij formularz online poniżej.


Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje