Monitoring towarów w systemie SENT - Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Monitoring towarów w systemie SENT
Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Czas trwania 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 780,00 PLN

 • Pozyskanie wiedzy w dziedzinie obowiązków monitorujących.
 • Pozyskanie umiejętności  samodzielnego zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji danych dot.  przemieszczania towarów.
 • Przeprowadzenie skutecznej rejestracji na PUESC.

 • Szkolenie pozwoli na przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu ogólnych zasad monitorowania przewozu towarów wrażliwych i ich klasyfikacji. Uczestnicy będą też mogli zapoznać się z obowiązkami jakie nakłada się na nich w przypadku wysyłania, przemieszczania i odbioru towarów objętych wymogiem zgłoszenia w systemie SENT.   
 • Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian dotyczących monitorowania przewozu kolejowego jak i wywozu leków. Streszczenie zapowiedzi zmian związanych z geolokalizacją [USTAWA z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018r.)]
   
 • Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym dotyczącym  przewozu towarów wrażliwych . Jego odbiorcami powinni być pracownicy firm:
 • √ sprzedających wspomniane towaru lub dostarczających je w handlu zagranicznym,
 • √ transportowych - uczestniczących w przemieszczaniu  tych towarów na terenie kraju
 • √ kupujących przedmiotowe towary i nabywających je w trybie importu i transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:
 • √ pozyskanie świadomości w dziedzinie obowiązków monitorujących,
 • √ umiejętność samodzielnego zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji danych dot.  przemieszczania towarów,
 • √ poznanie scenariuszy przewozów objętych trybem monitorowania,
 • √ przeprowadzenie skutecznej rejestracji na PUESC,
 • √ poprawne  definiowanie wszelkich obowiązków i  wyłączeń.
 • I Cel ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego towarów.
 • II Zakres przedmiotowy:
 1. Towary wrażliwe,
 2. Klasyfikacja towarów w CN,
 3. Ilość podlegająca monitorowaniu,
 4. Towary wyłączone.
 • III Zakres podmiotowy:
 1. Podmiot wysyłający,
 2. Podmiot odbierający,
 3. Przewoźnik ( kolejowy i drogowy).
 • IV Kanały wymiany informacji – online -  system SENT  na portalu PUESC.
 • V Scenariusze dostaw:
 1. Wysyłka rozpoczynająca się w kraju ( dostawa krajowa, eksport, WDT)- SENT 100,
 2. Wysyłka  kończąca się w kraju ( WNT, Import) – SENT 200,
 3. Przemieszczanie via-Polska SENT 300.
 • VI Niedostępność systemu i dokument zastępujący:
 1. Budowa dokumentu,
 2. Użycie przez podmiot wysyłający, przewożący, odbierający,
 3. Adres nadania i sposób potwierdzenia odbioru.
 • VII Rejestracja na PUESC:
 1. Uproszczona – podmiot przewożący, odbierający,
 2. Pełna – podmiot dokonujący zgłoszenia,
 3. Upoważnienie dla reprezentanta.
 • VIII Tolerancja i dopuszczalne odchylenia w ilości deklarowanych towarów.
 • IX Anulowanie, uaktualnienie i uzupełnienie zgłoszenia przemieszczania.
 • X System kar i ich wysokość:
 1. Kara pieniężna i jej charakter,
 2. Mandat dla kierowcy,
 3. Wysokość kar.
 • XI Opłaty w przypadku zatrzymania towarów.
 • XII Wnioski i pytania, zakończenie szkolenia. 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych.
 
Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej.

Szkolenie odbędzie się 07 lutego 2019 r. (środa) w Centrum Szkoleniowym Instytutu Logistyki
i Magazynowania,  w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 9.00-15.00

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 780,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę
 
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min 2 osób z tej samej firmy.
 
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

 

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

 • Roman Andrzejewski –  ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego,  podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni  pracownik organów celnych i podatkowych  (staż 16 lat) do niedawna  Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu ds. orzecznictwa . Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor  prac z zakresu handlu zagranicznego oraz  przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej  Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Metryczka szkolenia

07.02.2019 - Poznań
Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF
lub wypełnij formularz online poniżej.


Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje